InicioSociedadeGalicia entra na nova normalidade: estas son as regras a partir deste...

Galicia entra na nova normalidade: estas son as regras a partir deste luns 15

Máscaras obrigatorias e límites de aforo continuarán; as reunións de persoas serán abertas, pero nos parques infantís establécese un máximo dun individuo por cada catro metros

PUBLICADA O

- Advertisement -

EFEGalicia entrará de cheo na ‘nova normalidade‘ o vindeiro luns. O Diario Oficial publica este sábado a resolución da Consellería de Sanidade que establece as medidas de prevención que rexerán a mobilidade, as actividades produtivas e o lecer. A resolución pon fin ás restriccións máis severas activadas polo estado de alarma, pero recalca que se mantén a declaración de situación de urxencia sanitaria por mor do coronavirus.

Así, establece xa que logo diferentes medidas de prevención que complementan as do real decreto do 9 de xuño que estipula de forma xenérica cales son as vixentes na ‘nova normalidade’. A Administración autonómica incide en que chegaron á súa fin as medidas de contención, pero chama ao “compromiso colectivo” no tocante á hixiene e distancia interpersoal, e mantén a vixilancia epidemiolóxica e a capacidade reforzada do sistema sanitario.

CONCENTRACIÓNS DE PERSOAS

As reunións de persoas deixan de ter límites. O mantemento da distancia interpersoal de 1,5 metros seguirá vixente e será esixible o uso de máscara, fóra diso os supostos xa regulados no real decreto para persoas con enfermidade ou non autónomas.

A tendencia xeral é a de ampliar ao 75% o aforo dos espazos interiores para todo tipo de actividades, con instrucións específicas para cada unha.

A disposición mantén medidas de prevención xerais, que poden desenvolverse en sectores específicos, en todos os establecementos, locais de negocio, instalacións e espazos de uso público e actividades de carácter público.

EDUCACIÓN

A docencia presencial retornará cun protocolo elaborado por Educación baixo a supervisión de Sanidade. A universidade fará a súa propio protocolo.

As escolas infantís (de 0 a 3 anos) e os centros de atención diúrna permanecerán clausurados ata que se dicte a resolución do departamento competente en materia de política social.

As academiasautoescolas, centros de ensino non regulado e centros de formación poderán impartir ensino presencial cun tope do 75% do aforo máximo e un límite de 25 persoas.

– O reinicio da actividade formativa xestionada ou financiada pola Xunta levarase a cabo “cando exista unha resolución da dirección xeral competente de Economía e fixaranse as condicións de seguridade e saúde laboral que deberán cumprir as entidades públicas e privadas que impartan as correspondentes accións formativas”.

SANIDADE

Os centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios deberán notificar con carácter urxente todos os casos confirmados e probables de SARS-CoV-2, o virus causante da pandemia, así como os falecementos que poidan estar relacionados con esa enfermidade responsable da urxencia sanitaria.

PARQUES INFANTÍS

Establécese o tope dunha persoa por cada catro metros cadrados en parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas de ‘skate’ ou espazos de uso público ao aire libre. Recoméndase que haxa xeles hidroalcólicos e viricidas neses espazos.

RESIDENCIAS E CENTROS SOCIAIS

A autoridade sanitaria poderá intervir residencias públicas ou privadas, asumir o seu control ou apoialas puntualmente co seu persoal.

Poderán abrir os centros de atención social, comedores sociais, centros de actividades de inclusión e similares cunha capacidade do 75% do aforo.

HOSTALERÍA

A hostelería terá un tope do 75% do aforo para o consumo no interior dos locais, que poderá ser en barra ou mesa. As terrazas poderán ocuparse ao 80% das mesas permitidas no ano anterior. O tope por mesa ou agrupacións de mesas será de 25 persoas.

Os establecementos, instalacións e locais deberán expoñer ao público a cabida máxima autorizada, que deberá incluír aos traballadores, e establecer procedementos que permitan o reconto e control.

As escaleiras mecánicas, os ascensores, as zonas comúns de paso e as recreativas son os puntos críticos aos que haberá que prestar especial atención, sinala o texto do Goberno galego.

As discotecas e establecementos de lecer nocturno poderán traballar exclusivamente as terrazas ao aire libre para consumo “sentado en mesa”. Limitarán o seu aforo ao 75% das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior. A ocupación máxima será de 25 persoas “por mesa ou agrupación de mesas”.

HOTEIS E TURISMO

Hoteis e aloxamentos turísticos non poderán superar o 75% da súa capacidade. As actividades de grupo terán un máximo de 25 persoas.

Os albergues turísticos poderán volver operar, aínda que cunha capacidade máxima do 50% do aforo.

ZONAS RECREATIVAS

Nos parques e zonas deportivas de uso público que están ao aire libre unicamente se permitirá unha persoa por cada catro metros cadrados de espazo de superficie computable.

OFICIOS RELIXIOSOS, VELORIOS E VODAS

Usarase máscara na entrada, saída e desprazamentos en zonas interiores de espazos comúns de culto. Non se poderá superar o 75 % da capacidade máxima do aforo. Limitarase “ao menor tempo posible” a duración dos encontros e celebracións.

Nos velorios poderán estar 60 persoas ao aire libre e 30 en espazos pechados mentres que na comitiva fúnebre, para o enterro ou cremación, permítese un lixeiro incremento: ata 75.

Nos banquetes nupciais, o tope máximo é o 75% do aforo e en todo caso 250 persoas se son no exterior e 150 en interiores.

COMERCIO

Os establecementos e locais comerciais minoristas e de actividades de servizos profesionais abertos ao público non poderán superar o 75% do aforo total e no caso de que estean distribuídos en varias plantas, terán necesariamente que gardar esa mesma proporción.

Naqueles que teñan condición de centros e parques comerciais ou formen parte deles, igualmente ao 75%, e non poderá superarse o 50% do aforo en zonas comúns e recreativas.

Cos mercados de rúa, non será posible superar tampouco o 75% dos postos habituais autorizados. O extenso documento inclúe o matiz, no entanto, de que os concellos poderán aumentar a superficie habilitada e fixar, así mesmo, novos días para o exercicio desta actividade na vía pública e, deste xeito, compensar as limitacións.

CINES, TEATROS, CONCERTOS, MUSEOS

Museos e salas de exposicións terá un tope do 75 % do aforo. Os grupos de visitantes non poderán superar as 25 persoas, do mesmo xeito que no caso dos monumentos.

Nos cines, teatros, auditorios e circos de carpa, fóra do plan de desescalada, deberá haber butacas preasignadas e respectarse o topo do 75% do aforo.

Nos recintos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas haberá público sentado e un límite máximo de 300 persoas en lugares pechados, e dun milleiro ao aire libre. Este condicionante afecta por exemplo aos mítines, feito relevante en Galicia que, como o País Vasco, celebra eleccións o 12 de xullo. A actividade taurina poderá volver cun tope de 800 persoas.

DEPORTE, PISCINAS E PRAIAS

Na práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica, de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, tolérase un máximo de ata 25 persoas simultáneamente nos adestramentos. Non se aplicará tal límite nas competicións nas que as regras federativas garantan espazos diferenciados para cada equipo.

Nas piscinas, o límite é do 75% tanto no acceso como na propia práctica deportiva ou recreativa.

Nas praias haberá que seguir mantendo a distancia interpersonal e os espazos para lavar os pés e duchas deberán ser usados unha única persoa, exceptuando as situacións nas que alguén necesite asistencia, e será imprescindible reforzar a limpeza e desinfección dos mesmos.

PESCA E CAZA

Permítese a caza e a pesca fluvial e marítima.

ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE INFANTIL E XUVENIL

Poderanse realizar ao aire libre, en grupos de 15 persoas, con topes do 75% do aforo e un máximo de 250 participantes, incluídos os monitores; ou de 50% e 150 si son en interior.

O 1 DE XULLO PODERÍAN VOLVER LUDOTECAS, FESTAS INFANTÍS, OCIO NOCTURNO E VERBENAS

Se a evolución o permite, en algo máis de dúas semanas, o 1 de xullo, poderían regresar os establecementos que se dedican a ofrecer xogos e atraccións recreativas deseñadas para público de idade igual ou inferior aos doce anos, os espazos de xogo e entretemento e as festas infantís.

Tamén os locais de discotecas (o interior) e as festas e verbenas, así como outros eventos populares, ademais das atraccións de feira. Non se fala neste caso de controis de aforo.

ÚLTIMAS

O PP de Lugo acusa ó goberno local de “improvisación” e “falta de xestión” na regularización de terrazas

O PP de Lugo acusou este sábado ao goberno local de "improvisación" e "falta...

Falece un home de 62 anos tras chocar o seu vehículo contra unha árbore en Abadín

Un home de 62 anos faleceu á primeira hora deste sábado nun accidente de...

Un condutor borracho e drogado foxe tras ter un accidente e choca contra seis coches aparcados na rúa das Fontes

Un condutor ebrio foi interceptado pola Policía Local tras fuxir dun accidente e chocar contra seis...

O PP pide ao Goberno que “amplíe prazos e orzamentos” para a rehabilitación dos barrios da Milagrosa e Feijóo con fondos europeos

A presidenta provincial do PP de Lugo, Elena Candia, e a deputada lucense no...