O CGPJ desestima o recurso de Pilar de Lara e confirma a súa sanción con duras críticas ao traballo da xuíza

Xustifica a súa suspensión na "persistencia da conduta infractora durante máis de tres anos" e no "descontrol e falta de supervisión"

(Arquivo) A xuíza Pilar de Lara | EP
A xuíza Pilar de Lara | EP

O Consejo General del Poder Xudicial (CGPJ) notificou o recurso no que acorda desestimar o recurso de alzada interposto polo letrado da titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, contra o acordo da Comisión Disciplinaria de 27 de marzo de 2019 que a sanciona con sete meses e un día sen emprego e soldo, o que leva perda de destino.

Dito acordo, segundo se sinala na resolución de 104 folios, á que tivo acceso Europa Press, foi ditado no seo do expediente disciplinario polo que se lle impón unha sanción de suspensión de funcións por tempo de sete meses e un día, pola “comisión dunha falta moi grave” prevista na Lei Orgánica do Poder Xudicial.

Para o CGPJ “a persistencia da conduta infractora durante máis de tres anos, a magnitude do descontrol e a falta de supervisión“, así como “o número de asuntos afectados, a inxustificada paralización das actuacións durante anos (todo o cal pon de manifesto a intencionalidade), a súa negativa repercusión en dereitos fundamentais alleos, a perturbación ocasionada no funcionamento da Administración de Xustiza e na súa imaxe, así como a súa transcendencia e a súa repercusión social”.

Así mesmo, suma o CGPJ a “necesidade de pór remedio mediante a adopción de medidas de reforzo (o que de seu implica un prexuízo) e a falta de competencia demostrada para a xestión da instrución“. Todo iso, considérao “factores que agravan a culpabilidade, contribúen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza á falta moi grave e xustifican a proporcionalidade da sanción imposta coa súa medida accesoria, de ineludible aplicación”.

Na resolución notificada, o CGPJ alude á “conduta reprochable” porque “desde mediados de 2015 aprécianse en cada unha das causas que tramitaba disfuncións” como “paralizacións ou longos períodos de inactividade, ausencia de resolución sobre dilixencias de instrución e ausencia de ditado de resolucións procedentes en prazos minimamente razoables”, entre outras.

Xustifica, ademais, que “non se sanciona un especial método de levar a instrución, senón precisamente a ausencia de método algún en atención aos fins que persegue a instrución, polo abandono de funcións inherentes ao cargo de xuíz instrutor”.

Entre outras cuestións, reprochan a De Lara que “incumprise o deber imposto” de emitir informes mensuais, “o que só fixo desde abril de 2017, tras ser advertida”. O período da “condutora infractora sancionada” enmárcao o CGPJ desde o 23 de xuño de 2015 ata a incoación do expediente disciplinario o 31 de outubro de 2018.

“Practicamente tres anos durante os cales apenas avanzou a tramitación e resolución das causas complexas, aínda que algunhas dilixencias fosen arquivadas”, expón o órgano xudicial para xustificar que “se sanciona unha actuación global de descoido, abandono ou desidia -desatención- no labor xurisdicional propia do xuíz instrutor durante un prolongado período de tempo na instrución das causas cuxo coñecemento asumiu a maxistrada”.

Entre outros aspectos para apoiar que “hai desatención a efectos disciplinarios”, alégase na a resolución que a maxistrada, que leva nos xulgados de Lugo desde o 1 de abril de 2007, contou cun xuíz de reforzo que tomou posesión o 23 de xuño de 1015 e cesou o 3 de maio de 2017.

Tras a súa incorporación do xuíz de reforzo, a maxistrada, sen “antecedentes disciplinarios”, segundo consta na resolución, pasou a asumir 65 causas complexas que foron obxecto do expediente de seguimento, relativas ás “macrocausas” da ‘Carioca’, ‘Pokémon’ –integrada a 21 de maio de 2018 por 244 tomos e 35 investigados– e ‘Cóndor’. Así mesmo, puntualiza o CGPJ que a actuación da maxistrada tivo “afectación de dereitos fundamentais de queres foron parte nos procedementos que sufriron as consecuencias de tal conduta”.

RECURSO ANTE O SUPREMO

Contra esta resolución, segundo se especifica, “que pon fin á vía administrativa”, pode interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala Terceira do Tribunal Supremo no pleno de dous meses, contados desde o día seguinte ao da notificación da mesma, “sen prexuízo de calquera outro que poida estimarse procedente”, engade.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here