Médicos alertan de descompensacións fronte á COVID en pacientes con problemas cardíacos

"Se un paciente ancián con IC acaba en Urxencias, o risco de ingreso é moi alto, e sabemos que o ingreso é un factor que ensombrece moito o prognóstico destes pacientes", aseguran os médicos internistas.

Entrada do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) / LX

Médicos internistas de Galicia alertan do risco de descompensaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca fronte ao coronavirus Covid-19.

Así o informou nun comunicado a Sociedade Galega de Medicina Interna (Sogami), que explica que o doutor Jose Manuel Cerqueiro, médico internista no servizo de Medicina Interna e responsable da unidade de Insuficiencia Cardíaca (Umipic) do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), ademais de membro desta sociedade interna e do grupo nacional de Insuficiencia Cardíaca da SEMI, alerta de “os especiais riscos que corren os pacientes con Insuficiencia Cardíaca (IC) en caso de contraer a Covid-19″.

A IC é unha síndrome caracterizada por presentar síntomas e signos secundarios á conxestión/retención de líquidos (edemas nas pernas aumento do perímetro abdominal), á dificultade respiratoria (tose, disnea de esforzo, de repouso, ortopnea …) e á debilidade (falta de forzas, depresión…)”, sinala.

Ademais, indic que insuficiencia cardíaca “pode ser secundaria a moitas situacións que van desde un corazón enfermo (persoa nova que tivo un infarto e quedou coa función cardíaca deprimida e non bombea o suficiente sangue) ou un corazón sen grandes alteracións estruturais”, pero, matiza, “ben pola súa rixidez ou por outras causas, non se adapta ás demandas (persoa anciá, comorbilidades…)”, explica o doutor Cerqueiro.

A IC é o motivo máis frecuente de ingreso hospitalario*na última década en España e o 60% dos casos son atendidos por médicos internistas, engade. “Os médicos internistas temos dous papeis nesta enfermidade, o primeiro é a atención no ingreso hospitalario, de feito a IC (coas enfermidades respiratorias) é o diagnóstico máis frecuente ao alta dos servizos de Medicamento Interno”, concreta.

Mentres, apunta que o segundo “é un papel no seguimento de forma ambulatoria”. “No seguimento facémonos cargo fundamentalmente de pacientes máis anciáns con comorbilidades e alto risco de reingreso, onde o seu cardiopatía de base non require medidas cardiológicas, ben porque non as precisa, ou ben porque os cardiólogos déronas por esgotadas”, apunta o doutor Cerqueiro.

Este seguimento, sinalou, “é compartido con Atención Primaria e o papel da Enfermaría no mesmo é crucial”. Sobre o seguimento dos pacientes durante a pandemia, o doutor Cerqueiro fala da súa experiencia na súa Unidade: “A impresión é que moi poucos pacientes suspenderon o seguimento. Certo é que, en pleno confinamento, nós mesmos substituímos consultas presenciais por telefónicas”.

E ademais, engadiu, “mantívose a actividade en hospital de día, é dicir, que os pacientes en seguimento que se descompensaban recibiron tratamento, evitando ingresos nun momento en que o hospital estaba saturado por pacientes afectos pola infección Covid”.

“Preocúpanme máis aqueles pacientes que están baixo a xestión dunha Atención Primaria saturada e coas limitacións que os centros de saúde teñen polas medidas Covid. Isto está a supor que pacientes que deberían ser manexados doutra maneira, acaben en Urxencias”, comentou.

Se un paciente ancián con IC acaba en Urxencias, o risco de ingreso é moi alto, e sabemos que o ingreso é un factor que ensombrece moito o prognóstico destes pacientes”, afirmou.

En caso de contraer a Covid-19, explica que “os pacientes con IC son un abanico moi grande de fenotipos diferentes, concretamente os pacientes que manexamos os internistas, a maioría son fráxiles, que se lles afecta o coronavirus e fan un problema respiratorio, non teñen capacidade para compensalo, ademais se inestabiliza a súa IC, agravando a insuficiencia respiratoria entre outros problemas”.

“As medidas hospitalarias son case sempre insuficientes e a mortalidade é extremadamente alta”, avisa. Segundo manifestou, ante un evento en principio banal, como pode ser unha gripe ou unha infección de ouriños, “nestes pacientes adoita supor unha descompensación, agravar síntomas e obrigar a unha atención de rescate ou un ingreso hospitalario“.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here