Paralizan as obras da urbanización das Saamasas por carecer de permiso ambiental

"Ecoloxistas en acción" celebra a decisión do Concello de Lugo e pide á Confederación Hidrográfica que faga unha avaliación exahustiva das consecuencias medioambientais desta construción.

Construción de Saamasas, Lugo. CEDIDA

A organización ecoloxista alertara hai máis dun mes de que as obras se estaban a realizar sen a preceptiva avaliación das súas repercusións ao río Miño e solicitara á Confederación Hidrográfica e ao Concello de Lugo que adoptaran as medidas oportunas para decretar a paralización inmediata das obras que se están a realizar mentres non dispoñan do Informe de Avaliación das repercusións sobre a Rede Natura e á Reserva da Biosfera.

Denuncian que son unha obras innecesarias para unha cidade na que case 1 de cada 4 vivendas está valeira. As obras carecen dos pertinentes permisos de Patrimonio e do organismo da cunca cando ademais dentro da parcela hai zonas catalogadas como inundabéis e un par de regatos que foron desviados do seu cauce pola constructora  segundo veciñanza da zona.

“Ecoloxistas en Acción” sinala que aínda que o proxecto da obra estivera aprobado non deberon iniciarse as obras sen cumprir co esixido na normativa ambiental. Esta urbanización, unha vez paralizada cautelarmente, só se debería continuar despois de que as autoridades competentes se aseguren de que non causará prexuízo á integridade do lugar e tras someter o proxecto e a súa avaliación ambiental a información pública.

Por iso, a organización ecoloxistas solicitou á Confederación Hidrográfica que faga unha avaliación exahustiva das consecuencias medioambientais desta construción ás beiras do río Miño e ao Concello de Lugo que manteña a paralización cautelar até que se cumpra a normativa ambiental.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here