A Garda Civil de Lugo intensifica a vixilancia na fronteira con Asturias e Castela-León

A Garda Civil destacou "o alto grao de cumprimento das restricións impostas, axustándose a inmensa maioría das viaxes efectuadas aos condicionantes que os permiten".

Control da Garda Civil de Lugo.. GARDA CIVIL DE LUGO

A Garda Civil de Lugo intensificará a vixilancia sobre a rede viaria desta provincia que limita coas comunidades veciñas de Asturias e Castela-León para velar polo cumprimento das restricións á mobilidade vixentes durante o estado de alarma debido á crise sanitaria.

Así o informou o Instituto Armado, que incidiu en que prestará “especial atención ás viaxes interautonómicas”. Segundo detallou, os dispositivos planificados “foron adaptándose ás modificacións propias das condicións da mobilidade en virtude da evolución da COVID-19”.

Por iso, xa esta semana os puntos de verificación de vehículos e persoas na provincia de Lugo incidiron nas vías de comunicación coas comunidades autónomas limítrofes, Castela León e Asturias, cun “dobre obxectivo”. Deste xeito, buscan, por unha banda, “detectar a aqueles que incumpren as restricións de desprazamento” e, por outra, “que os que pretendesen realizar unha viaxe de modo irregular desistan na súa pretensión”.

Neste sentido, ao longo dos próximos días este corpo intensificará a vixilancia sobre as vías de comunicación, tanto en desdobradas, autovías A-6 e A-8, como en estradas convencionais, entre elas a N-120, N-634, N-640 e N-642.

“Trátase, con iso, de lograr que os movementos se cingan aos casos taxados”, insistiu a Benemérita. “Garantindo que se siga o proceso pautado na desescalada cara á finalización do estado de alarma”, engadiu.

Con todo, a Garda Civil destacou “o alto grao de cumprimento das restricións impostas, axustándose a inmensa maioría das viaxes efectuadas aos condicionantes que os permiten”.

No entanto, advertiu de que aqueles desprazamentos fóra dos permitidos “son postos en coñecemento da Subdelegación do Goberno na provincia de Lugo, mediante o preceptivo oficio de denuncia, ao ser os feitos constitutivos dunha infracción administrativa”.

AGRADECEMENTO

A Garda Civil valorou que “os condutores comparten cos axentes a conveniencia e necesidade deste tipo de comprobacións”. Respecto diso, apuntou o caso dun condutor que esta semana, nun punto de verificación establecido no límite coa provincia de León, felicitou “efusivamente” os gardas civís que comprobaron a legalidade do seu desprazamento “polo traballo realizado”. Segundo lles manifestou, tras realizar unha viaxe por motivos labores cando regresaba cara ao seu domicilio en Lugo, “consideraba de suma importancia este tipo de inspeccións”.

A Garda Civil lembra que Lugo “se atopa na Fase 3 do procedemento para a desescalada desde este pasado luns día 8″ e que os desprazamentos autorizados, entre as distintas unidades territoriais de referencia, obedecen a “motivos sanitarios, laborais, profesionais ou empresariais, de retorno ao lugar de residencia, asistencia e coidado de maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, causa de forza maior ou situación de necesidade ou calquera outra de análoga natureza”.