A Confederación Hidrográfica do Cantábrico actúa nos ríos Eo e Moleiras, en Ribeira de Piquín

Trátase de actuacións, informa, "co propósito de retirar árbores caídas ou en risco de caída e adecuar a vexetación de ribeira, co obxectivo de evitar a formación de tapóns e manter a capacidade de desaugadoiro da canle".

Retirada de restos vexetais das canles en Ribeira de Piquín (Lugo). MITECO

Confederación Hidrográfica do Cantábrico iniciou os traballos de mantemento e conservación nas canles dos ríos Eo e Moleiras, no municipio de Ribeira de Piquín.

Trátase de actuacións, informa, “co propósito de retirar árbores caídas ou en risco de caída e adecuar a vexetación de ribeira, co obxectivo de evitar a formación de tapóns e manter a capacidade de desaugadoiro da canle”.

As actuacións no río Eo contan cun orzamento inicial de 11.000 euros, e execútanse nun tramo de 750 metros de canle nas inmediacións de Santalla. Os traballos na canle do río Moleiras execútanse nun tramo de 530 metros, nas inmediacións de Moleira, no municipio de Ribeira de Piquín.

Estes traballos realízanse a través da empresa pública Tragsa dentro do programa de mantemento e conservación de canles que desenvolve a Confederación Hidrográfica do Cantábrico fóra das zonas urbanas, nas que os labores de conservación e mantemento de canles son competencia dos concellos.