Sae a información pública a revisión da autorización ambiental da fábrica de lácteos Capsa en Lugo

Instalacións de Capsa e Central Lechera Asturiana / Club Asturiano

Xunta sacou ao trámite de información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da fábrica de produtos lácteos que Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A (Capsa), matriz de Central Leiteira Asturiana, ten no Concello de Outeiro de Rei (Lugo).

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este venres o anuncio e detallou que en 20 días hábiles contado a partir do día seguinte ao da publicación queda exposto o documento. A partir dese momento, calquera persoa interesada poida consultar o escrito e, de ser o caso, formular as alegacións, suxestións ou observacións que considere oportunas.

Así, a actividade que se desenvolverá na planta é o tratamento e envasado de leite e produtos derivados. Desta forma, as instalacións constan de varias zonas de procesamiento de produtos lácteos con silos exteriores e instalacións auxiliares.

Con todo, o DOG recolleu tamén os tipos de augas residuais que xera a instalación, que se clasifican en: augas residuais industriais, augas pluviais e auga de refrixeración.