InicioMedioambiente e PatrimonioQuen é responsable da conservación da Torre de Caldaloba?

Quen é responsable da conservación da Torre de Caldaloba?

Dende 2016, asociacións a prol do patrimonio e veciños de Cospeito instan ao Concello a rehabilitar o castelo, na lista vermella de Patrimonio Galego

PUBLICADA O

- Advertisement -

A situación da Torre de Caldaloba vai camiño de ser irreversible. Malia a preocupación de veciños e asociacións a prol do patrimonio, nin a familia propietaria nin as administracións toman a iniciativa legal ou financeira para afrontar a conservación duradeira deste Ben de Interés Cultural (BIC) sito en Cospeito. O tempo pasa sen que ninguén asuma ningún tipo de responsabilidade. Cales son as obrigas legais das persoas e autoridades vencelladas a esta fortaleza?

Derivada do mandado constitucional, a Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español (LPHE) establece que o groso das competencias executivas –agás as vencelladas coa defensa fronte ao espolio ou na xestión dos propios bens estatais– corresponde ás comunidades autónomas, que asumen a protección do patrimonio cultural, artístico, monumental, arqueolóxico e científico. Así o recolle o Estatuto de Autonomía nos artigos 27 e 32, que especifican competencias exclusivas para a defensa e a promoción do patrimonio galego.

O obxectivo principal da LPHE é asegurar a protección dos bens materiais. En consencuencia establece varios niveis de protección (categorías legais) en función da relevancia do ben; ningunha lei autonómica pode rebaixalos e así o confirma a xurisprudencia do Tribunal Constitucional. Estes niveis comportan unha serie de obrigas e responsabilidades para os propietarios e titulares do patrimonio.

No caso da Torre da Caldaloba, ostenta dende 1994 o máximo nivel de protección, correspondente a un Ben de Interés Cultural (BIC). Esta declaración obriga a unha especial protección e tutela, con plans específicos de conservación e inspección.

Como recolle a Lei de 1985, o mandato de conservación abrangue aos concellos, que deberán cooperar cos organismos competentes para a execución da conservación e a custodia do patrimonio comprendido no término municipal. Así, deberán adoptar as medidas oportunas para evitar o deterioro, pérdida ou destrucción, ou ben notificar á administración competente as dificultades para o coidado dos bens materiais.

Interior da Torre de Caldaloba | Turismo de Galicia

En Galicia, a Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural especifica que son as persoas propietarias, poseedoras ou titulares de dereitos reais as que están obrigadas a conservar, manter e custodiar debidamente, evitando a perda, destrucción ou deterioro dos benes protexidos. Así mesmo, están obrigadas a informar da situación do ben.

Chegado o caso, a administración ten o deber de compartir a consecuencia económica da conservación dun ben se a carga resulta desproporcionada. Por outra banda, en ningún caso o deterioro do patrimonio pode conlevar a reducción no seu valor e, por tanto, na protección do mesmo.

A lexislación galega contempla a expropiación cando se incumpre o deber de conservación. Este suposto depende da inspección da Consellería competente, que está obrigada a controlar, informar e propor medidas para a protección do patrimonio.

Trala revisión dos preceptos legais, queda patente que existe unha responsabilidade compartida en canto á Torre de Caldaloba. Primeiro, porque a familia propietaria da fortaleza hai alomenos un século que non realiza as tarefas de conservación. Segundo, porque o Concello de Cospeito non adoptou as medidas necesarias, nin notificou á Consellería de Cultura para a apertura dun expediente. E terceiro e non menos importante, as inspeccións obrigatorias do BIC dende a administración autonómica –que ten competencia exclusiva– non derivaron nin en axuda ao propietario nin en expropiación.

ÚLTIMAS

O Arde lucus xa está aquí, as lexións romanas tomaron a cidade

Preto de chegar ás 21,00 horas na ponte romana da cidade, dun lado estaban,...

Investigado un traballador do Concello de Lugo por presuntos abusos sexuais

Un traballador social do Concello de Lugo atópase actualmente investigado como presunto autor dun...

O loteiro lucense detido polo atraco ao seu propio negocio queda en liberdade

O loteiro lucense detido o martes pola súa presunta implicación no atraco perpetrado contra a súa propia...

O Concello adianta dúas horas o peche das discotecas, ás 4,00 horas

O goberno municipal de Lugo adiantou dúas horas, das 6,00 ás 4,00 horas, o...