Rebelión de pais e nais no CEIP Veleiro de Castro de Rei: “Non levaremos aos nenos ata que non desdobren as aulas”

CEIP Veleiro, de Castro de Rei / Xunta

Os pais de 6º do CEIP Veleiro de Castro de Rei avisaron que os seus fillos non irán a clase ata que a Consellería de Educación realice o desdobre da aula. Un dos portavoces das familias, Antonio Balado, explicou que a clase estivo separada con 26 alumnos, pero “agora un repetiu curso e as matrículas que hai son 25”, polo que se xuntaron dúas aulas.

Este non é o ano máis oportuno para que xunten as clases, por riba, con medio curso perdido e estamos no ano anterior á saída dos nenos cara ao instituto”, engadiu, para advertir da “complexidade” da situación para moitas familias que teñen maiores ao seu coidado “vivindo en casa” e compartindo espazos cos mozos.

Balado argumentou que o cociente recomendado polo Goberno Central é de 20 alumnos e “a Organización Mundial da Saúde fala de 15”. A pesar diso, é a Consellería quen “ten a última palabra”, aínda que se sinala que “non é un problema de diñeiro” para tomar este tipo de decisións.

O portavoz dos pais criticou que neste curso non sexa necesaria “esa separación de metro e medio entre alumno” e que, un despois (xa no instituto), si que se teña que cumprir con ese criterio de distancia entre os pupitres. “Non comprendemos iso, ao final si que é un criterio económico onde se están escatimando medios”, resolveu.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here