O parque eólico Picato será denunciado ante a UNESCO

Ecoloxistas en Acción prepara accións xudiciais contra a autorización do proxecto.

Infografía do parque eólico Picato que se proxecta para Lugo. ECOLOXISTAS EN ACCIÓN

Ecoloxistas en Acción denunciou ante a Unesco o impacto do futuro parque eólico chamado Picato sobre o patrimonio cultural da cidade de Lugo, á vez que prepara accións xudiciais contra a autorización do proxecto.

A entidade denuncia que o proxecto eólico inclúese por completo dentro da área de protección da zona núcleo da reserva da biosfera Terras do Miño, “afectándoa de maneira significativa tanto polas obras de cimentacións dos aeroxeradores como pola apertura de viarias e gabias de cableado, algo incompatible cos obxectivos de preservación da mesma”.

Por iso, enviou documentación a Icomos, como organización internacional vinculada coa Unesco e dedicada a promover a conservación do patrimonio cultural, debido á “afección inasumible” que este proxecto eólico terá para Lugo, con liñas de aeroxeradores “claramente visibles” desde a cidade e a súa muralla romana, así como con afectación ao Camiño Primitivo.

E é que Ecoloxistas en Acción alerta de que os aeroxeradores, cunha dimensión de 150 metros, “serán visibles desde toda a contorna urbana e rural lugués“. Advirte de que a lexislación galega expón que “os obxectivos da Rede Natura 2000 e as zonas núcleo das reservas da biosfera son similares, pola cal debe asumirse a existencia dunha incompatibilidade manifesta coa instalación de parques eólicos cando se poña en xogo a preservación desta zona núcleo, como é o caso do parque eólico Picato, en aras de manter os obxectivos polos que se estableceron, como son garantir a preservación da diversidade biolóxica e os ecosistemas”.

“É necesario lembrar, ademais, que existe un forte impacto negativo sobre a biodiversidade porque o proxecto de Naturgy pretende desenvolver nunha área prioritaria para a avifauna que conta coa presenza, entre outras, do agilucho cenizo (‘Cyrcus pygargus’), unha especie considerada vulnerable polo Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Hoxe en día a comunidade científica recoñece que a desaparición de parellas desta especie estea en relación directa coa implantación descontrolada de aeroxeradores, feito que está está a pola ao bordo da extinción”, afirma nun comunicado.

Así mesmo, Ecoloxistas en Acción subliña que, tras o rexeitamento da Xunta ao recurso de reposición que presentou xunto a diferentes colectivos contra o proxecto, actuará “por todas as vías legais” ao seu alcance para a paralización dun parque eólico que considera “ilegal, invasivo e claramente lesivo”.