Prorrogado o convenio para o traslado de pacientes a centros de hemodiálise da provincia

A Asociación de Enfermos de Ril traslada unha media de 158 pacientes mensuais

O Consello da Xunta autorizou esta semana o segundo acordo de prórroga do convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación de Enfermos de Ril (Alcer), asinado en 2020, para o traslado de pacientes a centros de hemodiálise da provincia de Lugo.

O propósito do convenio, que se prorroga ata o 14 de decembro de 2023, é simplificar as prestacións por desprazamento das persoas desta provincia afectadas por insuficiencia renal crónica, que reciben tratamento de hemodiálisis. O importe anual é de 672.880 euros.

O labor de Alcer é mellorar as condicións de vida do colectivo de enfermos de ril. Entre outras actividades, encárgase da xestión do traslado dos pacientes aos centros sanitarios onde deben recibir hemodiálisis. O servizo traslada unha media mensual de 158 pacientes e realiza 56 rutas e unha media de 76.000 quilómetros cada 30 días.