Denuncian “graves irregularidades” nas obras entre San Roque e Carril das Flores, en Lugo

Os colectivos que conforman o Foro do Camiño Primitivo piden a súa "inmediata paralización".

O Foro do Camiño Primitivo denuncia irregularidades no proxecto de urbanización da esquina de San Roque / remitida

Os colectivos que conforman o Foro do Camiño Primitivo denunciaron diante do Concello de Lugo “graves irregularidades” que afectan as obras que se están a realizar na esquina entre as rúas San Roque e Carril das Flores (Camiño Primitivo) e solicitan a súa “inmediata paralización”.

Estas obras, segundo explican, estanse a realizar actualmente fóra do prazo concedido ao efecto (establecido en seis meses na resolución de aprobación do proxecto de urbanización, publicada no BOP de Lugo o 20 de outubro de 2021), sen reunir os requisitos e garantías necesarias para salvagardar o patrimonio arqueolóxico e sen cumprir a normativa de accesibilidade.

“Os documentos técnicos non só contemplan a reurbanización do tramo do Camiño Primitivo adxacente ao quinteiro 214-A, senón a súa reconfiguración en planta e en perfil, o que altera as aliñacións e rasantes actuais desta vía”, explican os colectivos nun comunicado. Deste xeito, ambos documentos exténdense sobre unha vía pública (Carril das Flores/Camiño Primitivo) exterior ao ámbito no que o PEPRI lles facultaba a actuar, denuncian.

Así mesmo, o Foro do Camiño Primitivo alerta que o proxecto de urbanización “tampouco é concordante” coa Modificación de planeamento previamente aprobada, no que atinxe á pendente resultante no Camiño Primitivo/Carril das Flores e ao muro que actualmente salva o nivel entre o Carril das Flores e a rúa Montero Ríos.

Aseguran que o incremento de “máis de dous puntos porcentuais” de pendente emperorará aínda máis as actuais condicións de accesibilidade. “Non só contravén de xeito manifesto a normativa, senón que resulta especialmente grave ao afectar a unha rúa cunha importante función peonil -non só como vía de peregrinación senón tamén de acceso ao centro histórico desde barrios exteriores- e a un tramo de carácter moi singular, inmediatamente previo á entrada na cidade histórica”, explican no comunicado.

Desde o Foro do Camiño Primitivo aseguran non ter constancia de que o Concello estea a adoptar as medidas necesarias para salvagardar o patrimonio arqueolóxico que se puidera ver afectado, nunha zona de “fertilidade arqueolóxica acreditada polos achados descubertos nas proximidades”. “Fixéronse remocións de terras que afectan o subsolo do quinteiro 214A, sen que haxa constancia real de control municipal ningún”, denuncian.

A maiores, sinalan, as obras en execución levan “máis de tres meses ocupando parcialmente a vía pública sen contar cos preceptivos carteis”, requiridos polas ordenanzas municipais. Por todo isto, o Foro solicitou á máxima autoridade municipal a “paralización inmediata de ditas obras en tanto non se emenden as deficiencias detectadas e se
garanta o mantemento das actuais condicións de accesibilidade no dito tramo”. Así mesmo, solicitouse que se adoptaran as medidas pertinentes para salvagardar os restos arqueolóxicos.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here