Un xulgado non ve ilegal que o secretario do Colexio de Veterinarios retirara documentos da sede

A presidenta do organismo, apoiada por tres directivos, presentara no 2018 unha denuncia contra o secretario por ter accedido a documentación colexial. O Consello Galego de Veterinarios xa descartara calquera tipo de infracción nesa conduta.

Ana López Pombo, presidenta do Colexio de Veterinarios de Lugo | Óscar Bernárdez
Ana López Pombo, presidenta do Colexio de Veterinarios de Lugo | Óscar Bernárdez

O xulgado do contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra non admitiu o recurso presentado polo Colexio de Veterinarios de Lugo contra a decisión do Consello Galego de Veterinarios, que validara como correcto o feito de que o secretario retirara documentación da sede para o seu uso.

Contra este fallo, con data do 31 de xaneiro, cabeinterpoñer un recurso de apelación nun prazo de 15 días ante este xulgado, para a súa remisión ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O CONSELLO GALEGO NON VIRA INFRACCIÓN

A presidenta do Colexio Veterinarios de Lugo, Ana María López Pombo, apoiada por tres directivos, presentara no 2018 unha denuncia contra o secretario por ter accedido a documentación colexial. Pero, no seu día, o Consello Galego de Veterinarios, máximo órgano de decisión na Comunidade da profesión, xa considerou que a actuación do secretario fora correcta e dentro das súas funcións.

Agora, na súa argumentación de fundamentos de dereito, o xulgado remarca que o Consello Galego designou un instrutor para que investigase o acontecido, e tanto este como o propio Consello, “concluíron motivadamente a improcedencia de incoar un procedente sancionador ao non corresponderse a conduta denunciada con ningún dos concretos tipos infractores tipificados na normativa corporativa profesional”.