A Garda Civil intensifica a vixilancia sobre vehículos agrícolas tras os últimos accidentes

Nas últimas datas viñéronse producindo varios accidentes graves nas estradas da provincia, nos cales se viron implicados este tipo de vehículos, polo cal, a Garda Civil solicita que os usuarios dos mesmos extremen a precaución para evitar este tipo de contratempos.

Tractor realizando unha roza forestal nun monte / EP

A Garda Civil de Lugo leva a cabo na provincia lucense un incremento dos puntos de verificación e inspección de tractores e vehículos agrícolas tras os últimos accidentes rexistrados.

Así, segundo explicou o Instituto Armado nun comunicado, “incrementouse a vixilancia sobre tractores, maquinaria agrícola e maquinaria de obras e servizos”.

Entre as medidas adoptadas destaca a Benemérita “o control exhaustivo do cumprimento por parte dos vehículos das condicións técnicas e de seguridade, que as inspeccións técnicas atópense en vigor e que o seguro obrigatorio leste vixente”.

Entre as condicións técnicas, actualmente, indican as mesmas fontes, “presenta gran relevancia a estrutura de seguridade en caso de envorco, dado que segundo o recentemente publicado Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización e rexistro da maquinaria agrícola, a carencia deste sistema de seguridade en vehículos de máis de 40 anos impediría a súa baixa do rexistro ROMA (Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola)”.

Con ocasión das devanditas inspeccións, aos condutores fáiselles entrega de trípticos informativos cos que, matizan as mesmas fontes, “téntase reforzar as medidas de seguridade durante a condución e utilización destes vehículos (emprego toma de forza, medidas para evitar os vuelcos, etc.)”.

“Nas últimas datas viñéronse producindo varios accidentes graves nas estradas da provincia, nos cales se viron implicados este tipo de vehículos, polo cal, a Garda Civil solicita que os usuarios dos mesmos extremen a precaución para evitar este tipo de contratempos, tanto nos labores propios do seu traballo diario, como nos traslados a bordo dos mesmos”, sinala.