De cada tres habitantes que perde Galicia, un é de Lugo

A perda proporcional de Lugo supón un novo aviso sobre a despoboación – Por contra, o saldo migratorio externo é relativamente o mellor de Galicia

Igrexa do Castro de Ouro, en Alfoz | Turismo de Galicia
Igrexa do Castro de Ouro, en Alfoz | Turismo de Galicia

Durante 2017, a nosa comunidade sufriu a perda de 6.838 residentes. Este descenso supón un 0,25 por cento no total, segundo publicou o Instituto Nacional de Estatística. Coa poboación fixada a 1 de xaneiro en 2.703.290 persoas, Galicia moderou lixeiramente a caída con respecto á de 2016, cando foi do 0,36 por cento. Con todo, a estatística agocha un dato preocupante: de cada tres habitantes perdidos, un é de Lugo, unha proporción de lonxe superior ó peso da provincia no total de poboación.

Galicia suma o seu sétimo ano consecutivo con taxas de crecemento poboacional negativas. Amais, está situada na cabeza de España en canto a saldo vexetativo negativo: a diferenza entre nacementos e falecementos sitúase en -13.522. Tamén salienta no negativo por ter unha das poboacións máis envellecidas de todo o Estado, con 672.904 persoas de máis de 65 anos, ou o que é o mesmo, un de cada catro habitantes. 

Con respecto ás provincias galegas, a poboación máis numerosa segue estando na Coruña, con 1.121.484 residentes; seguida por Pontevedra, con 940.927 residentes; Lugo con 331.507 residentes; e Ourense, con 309.372 residentes. 

En canto a evolución interanual, a provincia de Pontevedra foi a que perdeu maior poboación, 2.301 persoas menos con respecto ao número de residentes rexistrado a principios de 2017. Ourense perdeu 2.190 habitantes, e Lugo 2.086, mentres que a provincia da Coruña apenas variou a súa poboación, e perdeu 262 residentes.

O INE publicou este martes un documento no que reflicte que, ao longo de 2017, 75.000 persoas en Galicia cambiaron a súa residencia. Destas, 18.380 marcharon a outras Comunidades Autónomas, segundo a Estatística de Variacións Residenciais.

O dato máis actualizado para a provincia de Lugo é de 2016; segundo o Instituto Galego de Estatística, nese ano a provincia tivo un saldo migratorio externo positivo, con 893 persoas de diferenza entre quenes se instalaron en Lugo e os que marcharon fóra de Galicia. Este dato tamén é salientable, xa que é próximo ás cifras da Coruña (1.032) e Pontevedra (903), e de lonxe mellor ao de Ourense (197). No saldo interno, 312 persoas deixaron Lugo para instalarse noutra parte de Galicia. 

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here