A Confederación Hidrográfica simplifica os trámites para as actuacións máis demandadas por particulares

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil aprobou unha relación de obras, actividades e uso de zonas de protección que non requirirían unha autorización administrativa previa. Iso si, seguirá sendo preciso comunicar a actuación ao organismo.

Ponte medieval de Rábade, nas terras do Miño, refuxio da biodiversidade pola abundancia do bosque de ribeira | Turismo de Galicia
Ponte medieval de Rábade, nas terras do Miño, refuxio da biodiversidade pola abundancia do bosque de ribeira | Turismo de Galicia

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) aprobou unha instrución que posibilita reducir os prazos administrativos para a execución de determinadas obras, traballos e actividades non sometidas ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e que, por tanto, non requiren a tramitación dun expediente de autorización.

A vixente normativa de augas obriga a tramitar expedientes para o uso ou realización de actividades na zona de protección das canles fluviais, tanto no referente ao dominio público hidráulico como ás franxas laterais de protección. Porén, a CHMS entende que existen actividades e usos do chan de pequena entidade que, pola súa escasa relevancia ou o lugar no que se sitúan, puidesen non estar sometidas á obriga de obter autorización administrativa previa.

Así, a nova instrución inclúe unha relación dos distintos usos, obras e actividades que se poderían acoller a esta posibilidade. Serían, por exemplo, obras de mantemento ou reparación de edificacións que non supoñan graves alteracións; a colocación de peches diáfanos provisionais, pastor eléctrico, estacas de madeira de pouca altura; rozas puntuais ou extración de árbores caídas sobre as marxes ou cauces fluviais.

Non obstante, seguirá sendo preciso que a persoa interesada realice unha comunicación previa para a súa análise por parte da CHMS e, no seu caso, un pronunciamento favorable. Nese estudo valorarase a localización das actuacións, así como o traballo que se pretende realizar.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here