Lugo, a cidade galega con maior período medio de pago

Diñeiro / EP

Lugo é a cidade galega con maior prazo medio de pago: 60 días en 2017, segundo un estudo da Rede Localis. De lonxe, Ourense, con 25 días, é a segunda cidade con maior prazo.

Os concellos galegos incrementaron o seu período medio de pago dos 12,9 días en 2014 a 28,9 en 2017, o que supón un aumento do 146%, aínda que desde 2015 a Rede Localis observa unha redución “significativa”, de case cinco días.

Segundo o seu estudo, a porcentaxe de concellos “cumpridores” (aqueles que teñen un período medio de pago de ata 30 días) sitúase en 2017 no 70,9%, “unha cifra que reflicte un importante aumento desde o 55,6% de 2014”.

Por provincias, o grao de cumprimento é maior nos concellos das provincias da Coruña (80,6% en 2017) e Pontevedra (72,1%).

A maior porcentaxe de concellos “incumpridores”, aqueles que teñen un período de máis de 60 días, danse nas provincias de Ourense (18,5%) e Pontevedra (13,1%). En 2017 o 12,1% dos concellos galegos atopábase nesta situación.

As cidades de Pontevedra e, sobre todo, Vigo, teñen os menores períodos de pago das sete grandes cidades de Galicia.

Por outra banda, e agás o caso da capital da provincia de Ourense, desde 2015 prodúcese unha redución deste indicador para este grupo de cidades.

O período medio de pago en 2017 é a metade nos concellos de máis de 20.000 habitantes que no resto. Os municipios de maior tamaño son os que teñen porcentaxes máis elevadas de realización de pagos en 30 días ou menos: 85,7% para os de máis de 50.000 habitantes e 93,3% para aqueles entre 20.001 e 50.000.

E, “salvo casos puntuais”, o informe recolle que os municipios de máis de 50.000 habitantes nunca superan os 60 días para realizar os pagos e que “algo similar” sucede para aqueles municipios entre 20.001 e 50.000 habitantes.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here